Võrtsjärve külastuskeskuse ilmajaam
Peamised ilmaparameetrid jooksva aasta lõikes