Käsmu meremuuseumi ilmajaam
Peamised ilmaparameetrid jooksva aasta lõikes