Käsmu Meremuuseumi ilmajaam
Peamised ilmaparameetrid jooksva aasta lõikes